Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)

Konten [Tampil]
Cangkriman yaiku unen-unen kang tetep panggonane lan kudu dibatang utawa mbutuhake wangsulan lan ugo diarani bedhekan utawa batangan (terjemahan; cangkriman yaitu kata-kata yang penempatannya tetap dan harus diartikan atau membutuhkan jawaban dan juga disebut bedhekan atau batangan). Cangkriman=batangan=bedhekan, tegese tetembungan sing kudu dibatang kekarepane, amarga tetembungan mau nduweni teges ora sabenere (terjemahan; cangkriman artinya kata-kata dalam bahasa jawa yang harus diartikan maksudnya, karena kata-kata dalam bahasa jawa tersebut memiliki arti  lain/ bukan sebenarnya). Terdapat beberapa macam cangkriman, yaitu;

1. Cangkriman cekakan/ wancahan

Cangkriman iki awujud tembung sing dicekak utawa diwantah.
Tuladha;
a. Wiwa wite, lesbadhonge, karwapeke ; uwi dawa wite, tales amba godhonge, cikal dawa tipake.
b. Pakboletus ; tapak kebo ono lelene satus
c. Pak bomba, pak lawa, pak piyut ; tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut.
d. Pindhangkileng ; sapi nang kandhang, kaki mentheleng
e. Pak kenthik ; tapak teken sithik
f. Surles pedheg wer-weran ; susur teles dipepe nang gedheg jewer-jeweran.

2. Cangkriman blenderan

Cangkriman iki ngemu surasa tegese blenderan utawa plesetan.
Tuladha;
a. Wong ketiban duren bakal sugeh pari. (pari karepe paringisan amarga kelaran).
b. Tulisane arab, macane saka ngendi? (macan ya saka alas)
c. Saiki ula-ula ora ana sing mandi. (ula-ula balungan ing geger).

3. Cangkriman wantah

Cangkriman iki awujud ukara wantah/ lumrah.
Tuladha;
a. Dikethok saya dhuwur, disambung saya cethek. (kathok)
b. Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh. (geni)
c. Yen lali kathut, yen kelingan keri. (suket dom-doman)

4. Cangkriman irib-iriban

Cangkriman iki awujud irib-iriban/ memper utawa pepindhan.
Tuladha;
a. Sega sekepel dirubung tinggi. (salak)
b. Pitik walik saba meja. (sulak)
c. Anake diidak-idak, emboke dielus-elus. (andha)

5. Cangkriman tembang

Cangkriman iki awujud tembang kang nduweni teges utawa bedhekan.
Tuladha;
Pucung
Bapak pocung, renteng-renteng kayu kalung,
Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring,
Sing disaba, si pocung mung turut kutha. (tegese; sepur)

Baca juga:
15 Contoh Tembang Pocung Bahasa Jawa dan Artinya
Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll)
Pepatah Jawa; Nasehat Bahasa Jawa Tentang Kehidupan dan Artinya

Demikian ulasan singkat tentang "Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)" yang dapat kami sajikan. Baca juga artikel kebudayaan Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)"

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel