Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll)

Parikan merupakan pantun bahasa jawa yang biasanya digunakan oleh masyarakat jawa untuk berpantun dalam situasi serius maupun pada saat bercanda. Parikan jowo sering digunakan orang jawa terutama pada saat ngobrol dengan teman-temannya. Parikan yang sering digunakan dalam obrolan serius misalnya parikan jowo nasihat, parikan jowo pitutur, maupun parikan jowo pendidikan. Sedangkan parikan bahasa jawa yang sifatnya bercanda juga sering digunakan oleh orang-orang jawa untuk hiburan dalam bercanda, misalnya parikan jowo lucu, parikan jowo nyindir konco, parikan jowo tresno, dan lain-lain.

Parikan Jowo

Parikan yaiku unen-unen sing dumadi saka, rong gatra (larik) utawa patang gatra. Menawa dumadi saka rong gatra, gatra sepisan iku awujud purwaka, gatra kaping pindho awujud isi (maksude). Manawa, dumadi saka patang gatra, gatra kapisanlan kapindho awujud purwaka, gatra kaping telu lan gatra kaping papat awujud isine. Parikan dalam bahasa Indonesia disebut pantun.

Parikan merupakan salah satu bagian dalam kesenian ludruk. Dalam kesenian ludruk terdapat 3 jenis parikan yang ditampilkan sebelum pertunjukan ludruk dimulai. Jenis parikan yang pertama disebut lamba, yaitu parikan panjang berisi sebuah pesan, yang ke dua disebut kecrehan, yaitu parikan pendek berisi guyonan, candaan terhadap lawan main, dan terakhir disebut dangdutan, yaitu parikan berisi kisah lucu dan kocak.

Ciri-Ciri Parikan

Patokan atau ciri-ciri parikan antara lain;
a. Jumlah suku kata (wanda) dalam kalimat pertama, harus sama dengan kalimat kedua.
b. Kalimat pertama sebagai pembuka/ kalimat penarik, sedangkan kalimat ke dua merupakan isi.
c. Bunyi sajak/ persamaan bunyi kalimat pertama harus sama dengan kalimat ke dua (dalam puisi dikenal bersajak aa atau ab).
d. Parikan dapat terdiri dari 2 gatra (kalimat), dan dapat juga terdiri dari 4 gatra (kalimat).

Macam-Macam Parikan

Dalam kesenian parikan dikenal dua macam parikan, yaitu;
a. Pitutur, yaitu parikan jawa yang berfungsi untuk menyampaikan pesan berupa nasehat atau amanah.
b. Peseman, yaitu parikan jawa yang berfungsi untuk candaan/ guyonan atau sindiran.

Berikut ini beberapa contoh parikan jawa berdasarkan fungsi maupun temanya.

Parikan Jowo Nasehat

(Parikan rong gatra)
"Manuk emprit mencok pager
Mulang murid, murih pinter"

"Wajik klethik gula jawa
Kalah dhisik, ora papa"

"Wajik klethik, gula jawa
Luwih becik, sing prasaja"

"Tawon madu ngisep sekar
Calon guru, kudu sabar"

"Kembang menur ditandur ing pinggir sumur
Yen wes makmur aja lali mring sedulur"

"Semarang kaline banjir
Aja sumelang ora dipikir"

"Ana brambang sasen lima
Berjuwang labuh nagara"

"Tawon ngentup siseh gulu
Pejabat korup, ojo ditiru"

"Ngasah arit, nganti landhep
Dadi murid, kudu sregep"

"Kembang salak tanpa ganda
Sing sumanak marang kanca"

(Parikan patang gatra)
"Gunung Mrapi gunung Merbabu
kali Praga agung banyune
Mangga sami greget sinau
ngangsu kawruh akeh gunane"

"Kali Srayu ngidul iline
kali Praga agung banyune
Ngangsu kawruh akeh gunane
tumrap bangsa aku Ian kowe"

"Surakarta prenahe wetan
Surabaya rame kuthane
Aja padha kesed-kesedan
lha yen kesed kapan pintere"

"Jangan kacang jangan kara
kladuk uyah kurang gula
Piwelingku mring pra mudha
aja wedi ing rekasa"

"Sega punar lawuh empal
segane penganten anyar
Dadi murid aja nakal
kudu ulah ati sabar"

"Bibi Surip tuku klobot
pethuk encik tawa roti
Uwong urip pancen abot
mulo becik ngati-ati"

"Gawe cao nangka sabrang
kurang setrup luwih banyu
Aja awatak gumampang
ing atase calon guru"

Parikan Jowo Sindiran Konco, dan Parikan Jowo Lucu

"Sambel trasi wadahe besek
Awake seksi, irunge pesek"

"Sepet sepet sawone mentah
Diempet empet, selak ora betah"

"Ono kodok ketatap koco
Yen wes mbadok, lali ro konco"

"Kutha Kendal Kaliwungu
Ajar kenal karo aku"

"Jambu apa jeruk
Aku melu apa entuk"

"Abang-abang gendera landa
Ana ijo kok milih putih
Bujang maneh ora ngluyura
Sing wis duwe bojo ora tau mulih"

"Iso ngendhang ra iso nyuling
Iso nyawang ra iso nyanding"

"Sambel trasi sambel terong
Awake seksi, bathuke nonong"

"Kembang suket mekare sore
Ndasku mumet, mikirne kowe"

"Wit gedhang cacahe telu
Cintaku terhalang, brengose bapakmu"

"Golek banyu tekan Jerman
Ora kudu ayu, penting nyaman"

"Jogja Malang Ponorogo
Kadung sayang, ora wani kondo"

"Mangan gethuk marai lemu
Senajan ngantuk, tak enteni balesan chatmu"

"Tukang parkir lagi wedakan
Sing dipikir, sibuk gendakan"

"Wedang bubuk gula jawa
Yen kepethuk, ati lega"

"Godhong kecipir mrambat kawat
Najan gak mampir, nanging lewat"

"Mbah kakung putune ayu
Arep ditembung, wonge mlayu"

"Ngingu wedhus digawekno pager
Wong bar adus, lak mesti seger"

Parikan Jowo Saru

"Pitik walik nguntal watu
Wis nganggo gaya molak malik, kok ora metu-metu"

"Sepet-sepet sawone mentah
Diempet-empet, selak ra betah"

"Udan deres campur kilat
Pikiran ngeres, anune njengat"

Parikan Jowo Tresno


"Rujak cengkir, pantes den wadhahi cangkir
mlipar-mlipir, polahe wong duwe esir"

"Kutha sala ajeg rame, Sriwedari ing tengahe
aku gelem macar kowe, ning janji ana nyatane"

"Esuk nakir sore nakir, sing ditakir godhong turi
esuk mikir sore mikir, sing dipikir ora ngerti"

"Bisa nyaron ora bisa ndemung
bisa takon ora wani nembung"

Berikut ini video parikan jowo yang lucu, kocak, dan sedikit saru.


Baca juga:
Pepatah Jawa; Nasehat Bahasa Jawa Tentang Kehidupan dan Artinya
Kumpulan Tembang Macapat Sesuai Urutan Lengkap Makna dan Contohnya
Tembang Dolanan Sebagai Karya Sastra Jawa, Pengertian, Karakteristik dan Contohnya

Demikian ulasan tentang "Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll)" yang dapat kami sajikan. Baca juga artikel kesenian jawa menarik lainnya di situs SeniBudayaku.com.

3 komentar untuk "Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll)"

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.