Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Macam-Macam Tembang Tengahan dan Contohnya

Selain tembang Gedhe yang termasuk tembang klasik yaitu tembang Tengahan. Tembang Tengahan menggunakan bahasa Jawa baru. Tembang Tengahan ada juga yang menyebut tembang Magel, tembang Tanggung, atau tembang Madya.

Pathokane Tembang Tengahan (Aturan Tembang Tengahan)

Seperti halnya tembang gedhe, pada awalnya tembang tengahan ditulis menggunakan aksara Jawa. Tetapi setelah masyarakat Jawa mengenal huruf latin, penulisan tembang tengahan menggunakan aksara Jawa dan juga huruf latin. Aturan tembang tengahan antara lain yaitu;
a. Tiap gatra tidak lebih dari 8 wanda, tanpa lampah.
b. Terikat dengan dhong-dhinge lagu.
c. Biasanya menggunakan bahasa Jawa baru.
d. Disebut tembang tanggung, tembang magel.

Yang termasuk tembang Tengahan adalah: Sri Martana, Wirangrong, Balabak, Girisa, Jurudemung, Kuswarini, Pangajabsih, dan Palugangsa.

Contoh Tembang Tengahan

a. Wirangrong
Den samya marsudeng budi,
Wiweka dipunwaspaos,
Aja dumeh, dumeh bisa muwus,
Yen tan pantes ugi,
Sanadyan mung sakecap,
Yen tan pantes prenahira.
(Sunan Paku Buwana IV. Wulangreh: VIII. 1)

b. Balabak
Byar rahina Ken Rara wus maring sendhang, mamet wae,
Turut marga nyambi reramban janganan, antuke,
Prateng Wisma wusing nyapu atetebah, j ogane,
Cethik geni arerateng tata-tata, sumbule,
Samantara kirimane wus samekta, kabehe,
Ngambil slendhang Ken Rara nuli pamitan, renane,
Nggendhong cething manggul sumbul sarwi ngemban, kendhine,
Gya umangkat semparet agegancangan, lampahe,
Prapteng teba winulat kawuryan sunya, gubuge.
(Yasa Widagda, 1954: 53)

c. Pangajapsih
Singa ranu panusuling magut pupuh
Baya tan bantu ing branti,
Kawi sekar srana pambekasing rapuh,
Mung kusuma bisa weh usada wuyung,
Ciptanig driya andheging ukara kidung, Sedya kla ngestu pada,
Sarpa kresna puspa rujit,
Kang sung barubah ing galih.
(K.G.P.A.A. Mangkunegara IV, Jilid 4, 1953.169)

d. Kuswarini
Rasa madu sata wana kang kekuncung,
Liringira mirah,
Manis mrak ati malat kung,
Nir ing tuwuh jayeng tirta,
Baya ingsun temah mati,
Wohan sungsang lengse mangsa,
Lamun kasep tan tinoleh.
(Gunawan Sri Hastjarjo, 1980: 64)

e. Jurudemung
Winarna jroning udyana,
Langkung asri amrik arum,
Gandaning sekar sumawur,
Tluki mlathi mayang seta,
Mawar argulo lan menur,
Pacar cina kembang pudhak,
Sekar tanjung ledhung-ledhung.
(Gunawan Sri Hastjarjo, 1980: 61)

Berikut ini Video Sekar/ Tembang Tengahan Wirangrong Pelog.6Baca juga:
6 Contoh Tembang Macapat Pocung dan Artinya Secara Lengkap
Demikian pembahasan tentang"Macam-Macam Tembang Tengahan dan Contohnya" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel Tembang Klasik Jawa menarik lainnya di situs SeniBudayaku.com.

Posting Komentar untuk "Macam-Macam Tembang Tengahan dan Contohnya"