Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)

Konten [Tampil]
Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih digandheng dadi siji lan nduweni teges siji. (terjemahan; Tembung camboran yaitu dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dan memiliki satu arti). Kata-kata atau istilah dalam bahasa Jawa sering diambil dari rangkaian atau gabungan beberapa kata secara utuh atau beberapa kata yang disingkat yang memiliki arti baru, salah satunya yang disebut dengan tembung camboran ini.
Contoh tembung camboran, yaiku; buku gambar, sayuk rukun, lemari kaca, guru, bangjo

Macam- macam tembung camboran, antara lain;
1. Camboran Wutuh
2. Camboran Tugel
3. Camboran Tunggal
4. Camboran Wudar

Tembung-camboran

1. Camboran Wutuh

Camboran wutuh yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging ora nganggo ngurangi jumlah wandane. (terjemahan; Camboran wutuh yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu dan tidak mengurangi jumlah suku katanya).
Contoh tembung camboran wutuh yaitu;
 • Anjaniputra = anoman
 • bala pecah = barang gampang pecah
 • bapa biyung = wong sing ngukir jiwa raga
 • buntu urang = rambut ing githok
 • gantung kepuh = ora tau ganti sandhangan
 • gantung siwur = keturunan kang kaping pitu
 • gotong mayit = anak telu wadon kabeh
 • gilir kacang = anak akeh giliran lanang wadon
 • Imogiri = araning panggonan (desa) ing Bantul
 • jaran kepang = wewangunan kaya jaran digawe saka kepang
 • juru kunci = tukang ngrumat, papan kramat, sareyan
 • kacamata = tesmak, piranti kanggo ndeleng
 • kadhal menek = araning gelung (pungkasaning gurung)
 • kala menjing = jendholan ing gulu tumrap wong lanang
 • Karangmalang = arane desa
 • maratuwa = wong tuwane bojo
 • nagasari = araning panganan
 • parang rusak = araning bathik
 • randha royal = araning panganan
 • semar mendem = araning panganan
 • tutup keyong = perangan omah kampung
 • udan riris = corak bathik
 • Wanasaba = araning kutha

2. Camboran Tugel

Camboran Tugel yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi ngurangi jumlah wandane.(terjemahan; Camboran tugel yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu dengan mengurangi jumlah suku katanya).
Contoh tembung camboran tugel yaitu;
 • bangjo = abang ijo
 • kosik = mengko dhisik
 • bulik = ibu cilik
 • lunglit = balung kulit
 • dhelik = gedhe cilik
 • pakdhe = bapak gedhe
 • dhegus = gedhe bagus
 • pakpuh = bapak sepuh
 • dubang = idu abang
 • perko = emper toko
 • kakkong = tungkak bokong
 • tingwe = nglinting dhewe
 • kongel = bokong cengel
 • thukmis = bathuk klimis

3. Camboran Tunggal

Camboran tunggal yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji, nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisah maneh mergo wis nduweni teges anyar.(terjemahan;  Camboran tunggal yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya tidak bisa dipisah-pisah lagi karena sudah memiliki arti baru).
Contoh tembung camboran tunggal yaitu;
 • Gandarukem
 • Nagasari
 • Semar mendem
 • Daramuluk

4. Camboran Wudar

Camboran wudar yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji, nanging tembung siji lan sijine isih nduwe teges dhewe-dhewe.(terjemahan; Camboran wudar yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya masih memiliki arti sendiri).
Contoh tembung camboran wudar yaitu;
 • Pelem golek
 • Wayang kulit
 • Meja tulis
 • Piring beling

Tembung Yogyaswara

Yogya=becik, yogyaswara tegese swara sing becik, Tembung yogyaswara yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji sing meh padha pangucapane (sing ngarep tiba swara "a" sing buri tiba swara "i"), mung beda wanda pungkasan, duwe teges lanang wadon.
Tuladha tembung yogyaswara yaiku;
 • apsara-apsari
 • pemudha-pemudhi
 • bathara-bathari
 • putra-putri
 • dewa-dewi
 • raseksa-raseksi
 • gandarwa-gandarwi
 • widadara-widadari
 • kedhana-kedhini
 • yaksa-yaksi 
Baca juga:

Demikian ulasan tentang "Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel seni budaya Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)"

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel